ตำแหน่งของคุณ Home

สส.บุญยิ่งร่วมนายกอบจ.ราชบุรีสำรวจปัญหาบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำป้องกันอุทกภัยเตรียมนำเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี

ส.ส.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายก อบจ.ราชบุรี และส่วนราชการ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ในอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อำเภอบ้านคา เพื่อป้องกันอุทกภัย ในช่วงที่มีฝนติดต่อกันหลายวัน จนส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 22 ก.ย.64 นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายมานพ เลิศคลัง นายองอาจ แดงสั้น สจ. เขตอำเภอสวนผึ้ง และนายนิธิวรรธน์ ศิริจรรยาพงษ์ สจ.เขตอำเภอบ้านคา ร่วมลงพื้นที่สำรวจปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ภายในอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อำเภอบ้านคา เพื่อป้องกันอุทกภัย ในช่วงสถานการณ์ที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน จนส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด และอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง มีปริมาณระดับน้ำที่สูงขึ้น จนไหลหลากท่วมบ้านเรือน และพืชผลทางการเกษตร ของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่หลายอำเภอ โดยในวันนี้มี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอสวนผึ้ง นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอบ้านคา นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี นายยรรยง หอมจิตร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทาน นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี นายณัฏฐ์พงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี นายทองเจือ อุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำพื้นที่ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการน้ำ ในอ่างเก็บน้ำที่เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพร่วมกัน จากสถานการณ์น้ำที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้น ในอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย ส.ส.บุญยิ่ง พร้อมด้วย นายก อบจ.ราชบุรี และส่วนราชการทุกภาคส่วน จึงได้ลงพื้นที่สำรวจหาข้อมูล เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา พร้อมทั้งได้มีการเตรียมการรับมือ ด้วยการนำเครื่องจักร ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ปภ.เขต 4 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง มีปริมาณน้ำเกิน 80% โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อำเภอบ้านคา ที่มีระดับน้ำสูงถึง 90% ที่ผ่านมาทางชลประทาน ได้มีการเปิดบานระบายน้ำภายในอ่างเก็บน้ำออกอย่างต่อเนื่อง มีการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง และอ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย ที่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้บางส่วน เพื่อไม่ให้สูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งนี้ ยังได้มีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน และติดตามสถานการณ์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิด โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และเตรียมแผนรองรับเผชิญเหตุ ผลกระทบในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุอุทกภัย เหมือนกับปีที่ผ่านๆมา อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ ส.ส.บุญยิ่ง ยังได้มีการรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา และความต้องการ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ ไปนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นการลดผลกระทบ และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้น้อยลงที่สุด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow