ตำแหน่งของคุณ Home กีฬา

เอ็มพีกรุ๊ป(ประเทศไทย)ร่วมมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์บริจาคชุดATKแก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้บริจาคชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง (Antigen Test Kit: ATK) ยี่ห้อ Standard Q COVID-19 Ag Home Test จำนวน 10,600 เทสต์ ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และกรรมการมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบชุดตรวจดังกล่าว ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า รวมไปถึงประชาชนในชุมชนนำไปใช้ในการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยหวังให้คนไทยเข้าถึงการตรวจได้มากขึ้นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) มีทั้งหมด 21 แห่งทั่วประเทศไทย และมีจำนวนเตียง 30 – 200 เตียง ในช่วงสถานการณ์ที่โควิด-19 กำลังแพร่ระบาด รพร. ได้มีโครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากมายได้แก่ โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม, โครงการสิบแสนแคปซูล ฟ้าทะลายโจรเพื่อผู้ติดเชื้อโควิด-19, โครงการธารน้ำใจชุมชนกรุณา รพร.ร่วมสู่ประชาชน ทำการมอบอาหารกล่องให้กับประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และ โครงการร่วมแรงประกันภัย ส่งกำลังใจให้ รพร. ซึ่งเป็นโครงการที่มอบกรรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อโควิด-19 แก่บุคลากร รพร. ทั้ง 21 แห่ง ตลอดระยะเวลาการระบาด บุคลากรทางการแพทย์ รพร.จำนวนมากกว่า 2,000 คน ปฏิบัติหน้าที่รักษาและดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังด้วยสถานการณ์ระบาดในขณะนี้ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง (ATK) ยี่ห้อ Standard Q COVID-19 Ag Home Test ผลิตโดยประเทศเกาหลีใต้ ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ให้ผลถูกต้องแม่นยำ จะช่วยสนับสนุนให้คนไทยได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ได้รับการรักษารวดเร็ว อันนำไปสู่การลดการกระจายของเชื้อในประเทศไทย ถือเป็นอีกแรงหนุนให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม