ตำแหน่งของคุณ Home

แนะATKควรตรวจตั้งแต่เริ่มมีอาการน้อยๆป้องกันแพร่เชื้อ

เผยข้อมูลนักวิจัยฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็ม เริ่มเจ็บคอ ใช้ตรวจ ATK ผลบวก เลยทดลองกับอาการตัวเอง ตรวจหาเชื้อทุกวัน เห็นชัดปริมาณไวรัสจะมีสูงมากในวันแรกที่แทบไม่มีอาการนอกจากเจ็บคอเท่านั้น เท่ากับในช่วงน้ันที่ยังไม่รู้ตัวว่าเป็น สามารถแพร่เชื้อต่อไปยังคนอื่นได้

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ มีข้อมูลที่น่าสนใจแต่ไม่ได้อยู่ในวารสารวิชาการ โดยนักวิจัยท่านหนึ่งได้รับวัคซีน AZ มาแล้ว 2 เข็ม เมื่อ 10 อาทิตย์ก่อน จู่ๆ มีอาการเจ็บคอ เลยใช้ ATK มาตรวจพบว่ามีผลออกมาเป็นบวก

และด้วยความที่ตัวเองเป็นนักวิจัยด้านเภสัชวิทยาและภูมิคุ้มกัน การทดลองนี้จึงเกิดขึ้น โดยนับวันที่มีอาการเจ็บคอและตรวจ ATK ครั้งแรกเป็น Day 0 และ วัด ATK ตอน 7 โมงเช้าของทุกวันเป็นเวลา 10 วัน นอกจากนั้น ทำบันทึกอาการที่พบในแต่ละวัน (ได้ทำ RT-PCR เพื่อ confirm ผล ATK ที่ Day 1)

จากภาพจะเห็นความเข้มของชุดตรวจ ATK ตรงตำแหน่ง T ชัดมาก ที่ Day 0 ในวันที่อาการแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากเจ็บคอ แสดงว่า ปริมาณไวรัสในตัวอย่างที่ตรวจมีสูงมากในวันนั้น ในวันต่อๆ มา แถบสีที่ T จะชัดบ้าง ไม่ชัดบ้างสลับกันไป โดยที่ Day 3 เหมือนชัดขึ้นมาอีก และสอดคล้องกับอาการไอที่มากเป็นพิเศษ ค่า ATK สามารถตรวจพบได้ภายใน 7 วัน ซึ่งอาการต่างๆ กลับมาเป็นปกติแล้ว ปริมาณไวรัสลดน้อยลงจนไม่สามารถตรวจวัดได้

โดยว่าการตรวจ ATK ควรทำตั้งแต่อาการน้อยๆ สงสัยว่ามีความเสี่ยงสูงมา จะมีประโยชน์มาก

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow