ตำแหน่งของคุณ Home

โควิดยังติด76จว."กทม."ลงนิด2,831"สมุทรปราการ-ชลฯ"ยืนรอง"ใต้-ตอ.-ต.ต."ทรง

ติดเชื้อใหม่เกินร้อย 1 ใน 3 ไทย 29 จังหวัด กทม.ตัวเลขสะสมใกล้ 1.5 แสน

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.64 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย.64 เวลา 01.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน 76 จังหวัด โดยกทม.ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่และมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด รายใหม่ 2,831 ราย ลดลงแต่ยังคงสูงอยู่และเป็นจังหวัดเดียวที่ยังอยู่ในหลักพัน ตามด้วยสมุทรปราการ ที่วันนี้ลดต่ำกว่าหลักพันที่ 942 ราย ชลบุรีลดลงเหลือ 532 ราย ขณะจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่คือ บึงกาฬ ทั้งนี้ พบมี 29 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อย

ภาคกลาง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 8 จังหวัด คือ กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร สระบุรี นครปฐม ปทุมธานี และลพบุรี

ภาคใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 8 จังหวัด คือ ยะลา นครศรีธรรมราช สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ภูเก็ต ชุมพร และกระบี่

ภาคตะวันออก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 6 จังหวัดจากทั้งหมด 7 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันตก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 4 จังหวัดจากทั้งหมด 5 จังหวัดคือ ราชบุรี กาญจนบุรี ตาก และเพชรบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 3 จังหวัดได้แก่ นครราชสีมา อุดรธานี และขอนแก่น

ขณะภาคเหนือ ติดเชื้อรายใหม่ยังคงอยู่ในหลักสิบ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow