ตำแหน่งของคุณ Home การเมือง

ขสมก.แจ้งคนขับ-เก็บค่าโดยสารติดโควิด7รายพร้อมไทม์ไลน์-สายรถเมล์ที่ทำงาน

วันนี้ (20 ก.ย.64) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกประกาศ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ระบุว่า ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 20 กันยายน 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 7 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 18 เพศหญิง อายุ 56 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมวิทซ์ แบงค็อก โดยพนักงาน ผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา จำนวน 3 คัน ดังนี้

1.1 รถโดยสาร สาย 18 หมายเลข 7 – 50263 ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 10.20 น.

1.2 รถโดยสาร สาย 18 หมายเลข 7 – 50272 ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20 – 13.20 น.และวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น.

1.3 รถโดยสาร สาย 53 หมายเลข 7 – 50493 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 14.40 น.

2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 26 เพศหญิง อายุ 57 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 26 จำนวน 5 คัน ดังนี้

2.1 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70145 ในวันที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.50 – 21.50 น.และวันที่ 12 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.50 – 21.50 น.

2.2 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70133 ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น.

2.3 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70233 ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น.

2.4 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70162 ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.10 – 20.10 น.

2.5 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70131 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.20 – 20.20 น.

พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 179 เพศชาย อายุ 53 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ณ สโมสรทหารบก โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 179 จำนวน 2 คัน ดังนี้

3.1 รถโดยสาร หมายเลข 4 – 80247 ในวันที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 20.20 น.วันที่ 13 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 20.00 น. และวันที่ 16 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.05 – 21.30 น.

3.2 รถโดยสาร หมายเลข 4 – 80381 ในวันที่ 17 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.20 – 19.45 น.

4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 26 เพศหญิง อายุ 56 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ ณ อู่มีนบุรี) ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 06.00 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯเมื่อเวลา 12.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 195 เพศชาย อายุ 21 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 195 จำนวน 4 คัน ดังนี้

5.1 รถโดยสาร หมายเลข 5 – 40043 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 13.00 น.และวันที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.15 – 13.15 น.

5.2 รถโดยสาร หมายเลข 5 – 40016 ในวันที่ 12 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.15 – 13.15 น. และวันที่ 13 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 15.15 น.

5.3 รถโดยสาร หมายเลข 5 – 40024 ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 18.00 น.

5.4 รถโดยสาร หมายเลข 5 – 40067 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 13.00 น.

พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 68 เพศชาย อายุ 31 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.03 น. ณ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 17.57 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมมิดทาวน์ กรุงเทพ โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 68 จำนวน 3 คัน ดังนี้

6.1 รถโดยสาร หมายเลข 5 – 40436 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 19.50 น.

6.2 รถโดยสาร หมายเลข 5 – 40421 ในวันที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 20.40 น. วันที่ 13 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 11.50 น. วันที่ 14 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 15.15 น. วันที่ 15 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 น. วันที่ 16 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.15 น. วันที่ 17 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 11.40 น. และวันที่ 18 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 น.

6.3 รถโดยสาร หมายเลข 5 – 40410 ในวันที่ 12 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น.

พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 79 เพศชาย อายุ 27 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 14.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมปิคนิค กรุงเทพ โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 79 จำนวน 2 คัน ดังนี้

7.1 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 55102 ในวันที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.20 – 14.35 น. วันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 11.35 น. วันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.02 – 12.05 น. วันที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.45 – 12.45 น. วันที่ 12 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.40 น. และวันที่ 16 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.42 – 10.32 น.

7.2 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 55193 ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.20 – 15.00 น.

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม