ตำแหน่งของคุณ Home

"สปสช."จ่ายเยียวยาแพ้วัคซีนแล้วกว่า186ล.

เสียชีวิต-ทุพพลภาพ 376 ราย บาดเจ็บกว่า 3 พันราย รออุทธรณ์และรอข้อมูลเพิ่มอีก 500 ราย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รายงานข้อมูล สปสช.ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด 186 ล้านบาท คำร้องทั้งหมด 4,814 ราย

ประเภทความเสียหาย
• เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 376 ราย
• พิการ – ราย
• บาดเจ็บ 3,029 ราย

ได้รับการอนุมัติจ่ายชดเชย 3,405 ราย
ไม่ผ่านการอนุมัติ 1,111 ราย
อุทธรณ์ 247 ราย
รอข้อมูลเพิ่มเติม 298 ราย

ทั้งนี้ สปสช.จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว 186,618,000 บาท
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.- 17 ก.ย.64
วันที่จัดทำ 20 ก.ย.64

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow