ตำแหน่งของคุณ Home

นอนคุกต่อ'เพนกวิน-ไมค์-ฟ้ากับพวกไม่ได้ประกันศาลชี้ไม่มีเหตุเปลี่ยนคำสั่งเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ศาลจังหวัดธัญบุรี พิจารณาคำร้องยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาคดีหมายเลขดำที่ ฝ 382-390 / 2564 ครั้งที่ 2 ได้แก่ 1.นายพรหมศร วีระธรรมจารี หรือ ฟ้า 2.นายแซม สาแมท ชายไร้สัญชาติ 3.นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน 4. นายณัฐชนน ไพโรจน์ 5. นายสิริชัย นาถึง 6.นายชาติชาย แกดำ 7.นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์ และ 8. น.ส.ปนัดดา ศิริมาศกุล หรือ ต๋งทะลุฟ้า

ทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหา มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โดยผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดนั้น (ผู้ต้องหาลำดับที่ 2 ไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการฯ),ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีจำนวนรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน,ร่วมกันจัดให้มีการชุมนุมหรือกิจกรรมที่มี ความเสี่ยงการแพร่โรคในพื้นที่ที่ประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ , ร่วมกันกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป

ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวดที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 7022/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 18 ก.ค. 2564 ข้อ 8,ร่วมกันทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต (ยกเว้นผู้ต้องหาลำดับที่ 2 และ 5),ร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ (ยกเว้นผู้ต้องหาลำดับที่ 1 , 3 , 6 และ 9 )

เนื่องจากก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดธัญบุรีและศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง 8 คน ซึ่งในวันนี้ผู้ขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง 8 คน ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (คำร้องใบเดียว) เสนอหลักประกันเป็นเงินสด คนละ 100,000 บาท และผู้ต้องหาทั้ง 8 คน แสดงความยินยอมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM

ศาลจังหวัดธัญบุรี “พิเคราะห์คำร้องและคำร้องประกอบคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและขอให้ศาลไต่สวนเจ้าพนักงานราชทัณฑ์แล้ว เห็นว่า กรณีไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม และให้งดการไต่สวน ยกคำร้อง “และแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาว่า ผู้ต้องหามีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง หรือ ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเข้ามาใหม่ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow