ตำแหน่งของคุณ Home

เดอะสตรีทรัชดาชวนเติมบุญในสถานการณ์โควิด-19บริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยกับกิจกรรม“BloodDonation”ครั้งที่22

จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้มีผู้มาบริจาคโลหิตลดน้อยลง แต่การใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกวันจนเกิดภาวะขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง
ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ได้ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย กับกิจกรรม “Blood Donation ครั้งที่ 22” ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11:00-15:00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา โดยศูนย์รับบริจาคโลหิตมีระบบคัดกรองความปลอดภัยและได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีการตรวจวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคเลือดก่อนเข้าสถานที่ รวมทั้งมีการทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่อย่างสม่ำเสมอ

มีคำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 และมีความประสงค์บริจาคโลหิต ดังนี้
บริจาคโลหิต ก่อน ฉีดวัคซีน
•หากไม่มีอาการอ่อนเพลีย สามารถฉีดวัคซีนได้ ในวันถัดไป
•ไม่ควรบริจาคโลหิตวันเดียวกับวันที่ฉีดวัคซีน
บริจาคโลหิต หลัง ฉีดวัคซีน
•กรณีได้รับวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองจาก อย. ควรเว้นระยะ 7 วัน หลังฉีด
•กรณีมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้หายดีก่อน เว้น 7 – 14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ
หลังจากนี้จะดำเนินการส่งต่อโลหิตให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการรับโลหิตอย่างปลอดภัย ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกุศลด้วยการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: The Street Ratchada

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow