ตำแหน่งของคุณ Home

ยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ

“สมเด็จพระสังฆราช” ถวายพระพร “สมเด็จพระราชินี” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. ด้าน “3 เหล่าทัพ” ยิงสลุตหลวง เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ข้อความระบุว่า…เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร ความว่า

“ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 3 มิถุนายน 2564 ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมถวายพระพรชัย ให้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระกำลังพรั่งพร้อม ในอันที่จะทรงอภิบาลบำรุงประเทศชาติ พระบวรพุทธศาสนา และสืบสานพระบรมราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้ดำรงวัฒนาสถาพรสืบไป

สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงพระราชศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย ก็ได้ทรงขัดเกลาพระราชหฤทัยไปในทางเพิ่มพูนพระราชกุศลบารมี อนุวัตจริยาแห่งอุบาสิกา ทรงพากเพียรมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ค้ำจุนชีวิตอาณาประชาราษฎร์ให้สามารถผ่อนคลายความเดือดร้อนลำเค็ญ ทรงแผ่กระแสความร่มเย็นด้วยน้ำพระราชหฤทัยเป็นทางแห่งพระราชจริยา ทรงแผ่พระมหากรุณาเป็นทางแห่งการประกอบพระราชกิจ พร้อมพระฉันทจริตอันเปี่ยมด้วยมัทวธรรมประจำพระราชอัธยาศัย ยังความแช่มชื่นเบิกบานแก่ผู้ได้สัมผัสชื่นชมพระบารมีในกาลทุกเมื่อ

การที่ทรงดำรงมั่นในธรรมวิธีเฉกบัณฑิตเช่นนี้ แสดงถึงพระปรีชาญาณ ซึ่งทรงเข้าพระราชหฤทัยในสภาวธรรมควบคู่กับพระไตรลักษณ์ ช่วยชักพาน้ำพระราชหฤทัยให้สงบนิ่งเยือกเย็น หยั่งลึกลงเอิบอาบพระกมล แล้วหลั่งรินไปชุบชโลมความสุขของประชาชนทั่วหน้า อาตมภาพจึงขอยกภาษิตของเทวดา ที่สรรเสริญสตรีผู้มีปัญญา ดุจดังเคยถวายไว้ เมื่อปีแรกแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา นับแต่เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระอัครมเหสี มากล่าวอ้างเป็นสัจวาจา อีกคำรบหนึ่ง ว่า

น หิ สพฺเพสุ ฐาเนสุ ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา แปลความว่า “มิใช่แต่บุรุษจะเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถาน แม้สตรีมีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้น ๆ ด้วยเดชะแห่งสัจวาจา ขอคณะรัฐบาล ข้าราชการ และประชานิกรทุกหมู่เหล่า จงสามัคคีพร้อมเพรียงกันเข้าประกอบกรณียกิจตามหน้าที่โดยสุจริตธรรม นำพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองมั่นคง เพื่อสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ จักได้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงดลบันดาลประโยชน์สุขโดยธรรม ให้สัมฤทธิ์สู่อาณาราษฎรทุกสถาน สมดังพระราชสัตยาธิษฐานได้อย่างบริบูรณ์ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน เทอญ”

เมื่อเวลา 12.00น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ได้ยิงสลุตหลวง จำนวน 21 นัด พร้อมกันทั้ง 3 เหล่าทัพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ส่วน ที่บริเวณหอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ได้เปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยมีประชาชนและส่วนราชการทยอยเดินทางเพื่อมาบริจาคกันเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมการเปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาได้ร่วมกับโรงพยาบาลยะลาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนให้ประชาชนชาวยะลาได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งโลหิตที่ได้รับ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จะได้มอบให้แก่โรงพยาบาลยะลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่มีความต้องการใช้โลหิต ต่อไป

ส่วน พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ภจว.ร้อยเอ็ด, พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา รองผบก.ภจว.ร้อยเอ็ด, พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทรา ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการตำรวจ จิตอาสา ร่วม กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชราชินี ณ สะพานลำห้วยเหนือ โดยได้ทำความสะอาด กำจัด ลอกผักตบชวา ปรับภูมิทัศน์ โดยรอบ ลำห้วยเหนือ มีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีฯ บริเวณสะพานชุมชนท่านคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด -บ้านโนนงาม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ขณะที่ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาพระราชทานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางพระบรมราชินี โดยทำความสะอาดลำคลองในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กำจัดผักตบชวา เก็บวัชพืชน้ำ ถากถางป่า เก็บขยะ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow