ตำแหน่งของคุณ Home ภูมิภาค

'ในหลวง'ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังปธน.ปูตินในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2564

ฯพณฯ นายวลาดิมีร์ ปูติน
ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
กรุงมอสโก

ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวรัสเซีย

ประเทศไทยตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีมายาวนาน กับสหพันธรัฐรัสเซีย ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคได้เจริญงอกงาม เป็นที่น่ายินดียิ่ง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพอันพิเศษนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองตลอดไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม