ตำแหน่งของคุณ Home การเมือง

‘หมอธีระวัฒน์’ยกเคสประเทศจีนฉีดวัคซีนเด็กเชื้อตายซิโนแวคต้อง2เข็มต่อด้วยแอสตร้าฯ

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุข้อความว่า…

เด็กต่างจากผู้ใหญ่ จะให้เขาได้อะไร ที่เขาปลอดภัยที่สุด ทั้งระยะสั้นและยาวจากโควิดและวัคซีน เด็ก 2-18

1.เด็กติดง่าย แต่ตายยาก ถ้าไม่มีโรคประจำตัว

2.แต่ติดแล้วมีปัญหาต่อตามมาได้ แม้เมื่อเชื้อหมดไปแล้ว เช่น การอักเสบในร่างกายระยะยาว พัฒนาการและทางสมอง

3.สรุปต้องฉีดวัคซีน วัคซีนอะไร?

4.วัคซีน mRNA มีความเสี่ยงหัวใจอักเสบแม้ใช้กันแล้วในประเทศตะวันตก แต่ประเทศเหล่านั้นไม่มีวัคซีนเชื้อตาย

5.ความเสี่ยงหัวใจอักเสบ ที่ว่าไม่มากและรักษาได้ถ้ารักษาทัน แต่ตาม ข้อหนึ่ง เด็กตายยากอยู่แล้ว คงต้องคิดความปลอดภัยสูงสุดเป็นหลักด้วย

6.วัคซีนเชื้อตายสองเข็มฉีดเป็นรากฐานเพื่อใช้วัคซีนอื่นต่อ ทั้ง แอสตร้าฯ หรือ mRNA ซึ่งเลี่ยงไปใช้ปริมาณน้อยได้ โดยฉีดเข้าชั้นผิวหนัง เพื่อลดความเสี่ยงอันตราย ด้งข้อ 4

7.แต่ด้วยวัคซีนเชื้อตายเองก็แฝงผลแทรกซ้อนไว้ด้วย ดังนั้นจะใช้เป็นการฉีดเข้าชั้นผิวหนัง 0.1 ซีซี ทั้งเข็มที่หนึ่งและเข็มที่สองควรจะเพิ่มความปลอดภัยแต่คงประโยชน์ไว้ได้ และถ้าต้องการได้ผลเร็วฉีดวันที่ศูนย์และวันที่เจ็ดควรจะได้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นในวันที่ 14 ถึง 30 หลังจากฉีดเข็มที่สอง และไปต่อยอดตามข้อหก หนึ่งเดือนครึ่งถึงสามเดือนหลังจากฉีดเข็มที่สอง

ประเทศจีน ใช้แล้ว ในเด็ก และการศึกษาในผู้ใหญ่ยืนยันแล้วว่าการฉีดเชื้อตายซิโนแวค “ต้อง 2 เข็ม” และเมื่อต่อด้วยวัคซีนแบบแอสตร้าฯ จะได้ผลดีที่สุด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม