ตำแหน่งของคุณ Home

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังฯมอบข้าวสาร300ถุงช่วยเหลือประชาชนอำเภอเมืองปทุมธานี

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 ที่ระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ได้มอบข้าวสาร บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 300 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นส.กาญจนา สุดชารี ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี นายสมคิด สมประสงค์ กำนันตำบลบ้านฉาง เดินทางไปรับมอบข้าวสาร

พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กล่าวว่า จากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นคนหาเช้ากินค่ำ ขาดรายได้ไปจุนเจือครอบครัว วัดถือเป็นสถานที่ที่เป็นที่พึ่งด้านจิตใจ และเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชน ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาสตรีแห่งชาติและกรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมด้วยช่วยกัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow