ตำแหน่งของคุณ Home

ยอดป่วยโคม่า7วันลดลงตาย228พบดับคาบ้าน1ตั้งครรภ์1เด็กเล็ก3

อัตราหายป่วยมากกว่าติดเชื้อใหม่ แต่ยอดเสียชีวิตยังคงสูง และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 165 ราย และมีโรคเรื้อรัง 42 ราย คิดเป็น 90% ของยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด  ทั้งนี้การติดเชื้อใหม่ใน 71 จังหวัด พบป่วย 7,708 ราย ส่วนในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล พบป่วยอีก 5,946 ราย โดยกทม.ยังพบติดเชื้อรายวันสูงสุด 3,691 ราย ตายสูงสุด 50 ราย ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,176 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในปท. 14,160 ราย มาจากต่างประเทศ 16 ราย วันนี้มีรายงานลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติ 11 ราย จากเมียนมา 2 ราย มาเลเซีย 4 ราย ลาว 2 ราย และกัมพูชา 3 รายส่วนยอดติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  506 ราย รักษาหาย 16,769 ราย ยังรักษาอยู่ 142,644 ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก 4,387 ราย และมีอาการโคม่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจำนวน 960 ราย

วันที่ 8 ก.ย.2564  ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 14,178 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 14,160 ราย (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 11,940 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 1,714 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 506 ราย) และเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 16 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63  รวม 1,322,519 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก 228 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตขยับไปที่ 13,511 ราย หายป่วยอีก 16,769 ราย รวมยอดรักษาหาย 1,166,583 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 142,644 ราย เป็นการรักษาอยู่ในรพ.42,034 ราย ในรพ.สนาม/HI-CI 100,610 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 4,387 ราย มีผู้ป่วยหนักนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง 960 ราย

ผู้เสียชีวิต จำนวน 228 ราย เป็นเพศชาย 113 ราย เพศหญิง 115 ราย อายุ 6 เดือน-100 ปี อยู่ในพื้นที่ กทม.มากที่สุด 50 ราย โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น  โดยในจำนวนนี้ เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ 223 ราย อาศัยในพื้นที่เสี่ยง 11) ราย และเป็นการติดจากคนในครอบครัว 17 ราย และคนอื่นๆ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนรู้จัก 95 ราย ทั้งนี้พบ เสียชีวิตที่บ้าน 1 ราย หญิงตั้งครรภ์ 1 ราย เด็กเล็ก 3 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow