ตำแหน่งของคุณ Home หน้าหนึ่ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหนุนพัฒนานวัตกรรมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพ่วงข้าง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาต้นแบบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพ่วงข้าง ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคน ในชุมชนให้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทการใช้งานยานยนต์ในชีวิตประจำวันในอนาคตอันใกล้และมีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การพัฒนาต้นแบบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพ่วงข้างเพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้นำนวัตกรรม “มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพ่วงข้าง” ประยุกต์ใช้ในพื้นที่สวนดอกไม้ เพื่อเปิดประสบการณ์เปิดทางใหม่แก่นักท่องเที่ยว เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่มีการแพร่ระบาดของ Covid-19

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพ่วงข้างมีแนวคิดเกิดจากการท่องเที่ยวในสวนดอกไม้ โดยในปัจจุบันใช้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่ใช้น้ำมัน ซึ่งจะส่งกลิ่นเหม็น ควันดำ ทำให้เสื่อมเสียทัศนียภาพ โดยสถานประกอบต้องการที่จะใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพ่วงข้าง เพื่อช่วยลดต้นทุน ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างภาพลักษณ์ในพื้นที่ด้วย ตัวรถสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 4 คน ความเร็วใช้งาน 60 กม./ชม. ระยะทางใช้งาน 60 กม. ต่อชาร์จ ระยะเวลาการชาร์จ 3-4 ชม. โดยการใช้งานนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในขณะนี้มีผู้สนใจที่จะปรับเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าถึง 50 คัน และมีแนวโน้มการขยายผลมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจมูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพ่วงข้าง เป็นนวัตกรรมต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาขนส่งยานยนต์ในอนาคต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างงานสร้างอาชีพ ตอบสนองวิถีชีวิตการทำงานในทุก Life style อนาคตที่ประหยัดในทุก Life style อนาคตที่ประหยัดในทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม