ตำแหน่งของคุณ Home

“ตะเกียงหัวใจ”ของที่ระลึกลายฝีพระหัตถ์ใน“กรมสมเด็จพระเทพฯ”

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนผู้มีจิตกุศลร่วมมอบโอกาส ผ่านของที่ระลึกการกุศลชุดพิเศษ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ รูป “ตะเกียงหัวใจ” เสมือนสัญลักษณ์แห่งความหวัง มีความหมายว่า การแบ่งปันเป็นดังตะเกียงส่องสว่างในหัวใจของคนทุกข์ยาก เพื่อให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ นำมาจัดทำเป็นของที่ระลึกชุดพิเศษ ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและเป็นเจ้าของ หรือนำไปมอบเป็นของขวัญแก่บุคคลที่รักในโอกาสต่างๆ เพื่อสมทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์ จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ที่เป็นทั้งโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลขนาด 460 เตียง ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด–19 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

เริ่มวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ www.ramafoundation.or.th และ Line@Ramafoundation สอบถามที่โทร. 02-201-2222 ในวันและเวลาราชการ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow