ตำแหน่งของคุณ Home

ติดเชื้อรวมATKสูงขึ้น1.5หมื่นคนตาย144พบหญิงท้อง1ป่วยติดเตียง2

ภาพรวมทั้งประเทศพบอัตราหายป่วยมากกว่าติดเชื้อใหม่ แต่ยอดเสียชีวิตยังคงดีดตัวสูง และส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 ทั้งผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ การติดเชื้อใหม่ใน 71 จังหวัด พบป่วย 8,130 ราย ส่วนในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล พบป่วยอีก 5,195 ราย โดยกทม.ยังพบติดเชื้อรายวันสูงสุด 2,772 ราย ตายสูงสุด 43 ราย ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,798 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในปท. 13,776 ราย มาจากต่างประเทศ 22 ราย ส่วนยอดติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 451 ราย รักษาหาย 14,133 ราย ยังรักษาอยู่ 129,025 ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก 3,994 ราย และมีอาการโคม่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจำนวน 806 ราย

วันที่ 15 ก.ย.2564  ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 13,798 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 13,776 ราย (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 12,117 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 1,208 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 451 ราย) และเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 22 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63  รวม 1,420,340 ราย อย่างไรก็ตามหากรวมยอดผู้ป่วยจากการตรวจ ATK จำนวน 1,216 ราย ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่จะมีถึง 15,014 ราย

วันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก 144 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตขยับไปที่ 14,765 ราย หายป่วยอีก 14,133 ราย รวมยอดรักษาหาย 1,277,248 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 128,546 ราย เป็นการรักษาอยู่ในรพ.41,183 ราย ในรพ.สนาม/HI-CI 87,363 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 3,994 ราย มีผู้ป่วยหนักนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง 806 ราย

ผู้เสียชีวิต จำนวน 144 ราย เป็นเพศชาย 77 ราย เพศหญิง 67 ราย อายุ 22-96 ปี อยู่ในพื้นที่ กทม.มากที่สุด 43 ราย โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น  โดยในจำนวนนี้ เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ 141 ราย อาศัยในพื้นที่เสี่ยง 70 ราย และเป็นการติดจากคนในครอบครัว 10 ราย และคนอื่นๆ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนรู้จัก 58 ราย นอกจากนี้ยังพบหญิงตั้งครรภ์ เสียชีวิต 1 ราย และเสียชีวิตที่บ้านซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow