ตำแหน่งของคุณ Home

อยุธยาระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

วันนี้ 15 ก.ย.64 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกคันกั้นน้ำ ได้แก่ บริเวณ ม.1 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 หลังคาเรือน น้ำท่วมประมาณ 63 ซม. ทั้งนี้ โครงการฯ ได้เฝ้าระวังจุดต่างๆ และลงพื้นที่แจ้งเตือนให้พี่น้องในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือติดแม่น้ำ อำเภอเสนาและอำเภอบางบาล ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 ค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ 1,836(1,836) ลบ.ม. / วินาที น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ปริมาณน้ำ 1,406 (1,397) ลบ.ม. / วินาที C.36 บ้านบางหลวงโดด (คลองโผงเผง) ปริมาณน้ำ 346 (346) ลบ.ม. / วินาที C.37 คลองบางบาล ปริมาณน้ำ 94 (94) ลบ.ม. / วินาที C.67 สะพานหัวเวียง อ.เสนา ระดับน้ำ 3.20 (3.20) ม.(รสม.) C.35 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ 2.61 (2.61) ม.รทก. C.68 ตลาดเสนา อ.เสนา ระดับน้ำ 2.28 (2.28) ม.(รสม) โดยในวันนี้ เขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน อยู่ที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณริมแม่น้ำน้อย ในตำบลบ้านกระทุ่ม และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ชลประทานพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนบริเวณริมแม่น้ำน้อย ที่ตำบลหัวเวียง บ้านกระทุ่ม และ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำ พร้อมกับให้ขนของขึ้นบนชั้น 2 ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานกาณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิด หากระดับเพิ่มสูงขึ้น จะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow