ตำแหน่งของคุณ Home

กรมอุตุฯเตือนระวังพายุโซนร้อน"โกนเซิน"-"จันทู"เคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้

เพจเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานอัพเดตพายุสถานการณ์พายุค่ำวันนี้ (7/9/64)

พายุโซนร้อน “โกนเซิน” (CONSON) ที่ปกคลุมตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่ 9 กันยายน 2564 และจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ 12-13 กันยายน 2564

ส่วน พายุโซนร้อน “จันทู” (CHANTHU) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก ค่อนไปทางเหนือ

ขณะนี้พายุทั้งสองลูกยังไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย แต่ต้องติดตามเป็นระยะๆ หลังจากพายุนี้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้

: หมายเหตุ

“โกนเซิน(CONSON)” หมายถึง ชื่อโบราณสถานแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งชื่อโดย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ส่วน “จันทู (CHANTHU)” หมายถึง ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ตั้งชื่อโดย ราชอาณาจักรกัมพูชา

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow