ตำแหน่งของคุณ Home อวกาศ

เชียงใหม่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม26รายส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 26 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 19 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 2,958 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกว่า 400 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (8 ก.ย.64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 26 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 19 ราย และอีก 7 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 2,958 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 402 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 113 ราย โรงพยาบาลรัฐ 92 ราย โรงพยาบาลเอกชน 191 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 6 ราย

ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 300 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 86 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 14 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 2 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 38 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 7,127 ราย และรักษาหายแล้ว 6,684 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 462,145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.64 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 144,385 คน คิดเป็นร้อยละ 44.06 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 57,356 คน คิดเป็นร้อยละ 47.35 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 260,404 คน คิดเป็นร้อยละ 32.05

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม