ตำแหน่งของคุณ Home

ยโสธรคว้าอันดับ1จังหวัดสะอาดระดับประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจําปี 2563 และดำเนินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดประจําปี 2563 สร้างขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที่มีการจัดสรรจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดและคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดประเทศเรียบร้อยและประกาศโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดยโสธรได้รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดศรีสะเกษ รองชนะเลิศอันดับ 2 จังหวัดอุดรธานี และรางวัลชมเชย จังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้นจึงขอขอบคุณอดีตผู้บริหารจังหวัดทุกท่าน คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ และการบูรณาการทำงานร่วมกัน แบบ”กรมยโสธร” ที่ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็ง ทำให้จังหวัดยโสธรได้รับรางวัลชนะเลิศ จังหวัดสะอาดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2563ในครั้งนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow