ตำแหน่งของคุณ Home กทม

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯประกาศสืบสานอัญเชิญพระเกี้ยวงานประเพณีจุฬาฯ-มธ.

ปีนี้ต้องเลื่อนจัดงานไปก่อน จากสถานการณ์ระบาดของโควิดที่ยังต้องเฝ้าระวัง ขณะการจัดงานในครั้งต่อไป เห็นควรให้สืบสานประเพณีอันดีงามที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจุฬาฯไว้

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ม.ธรรมศาสตร์ โดยระบุ จากที่ได้จัดงานประเพณีฟุตบอลจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ สืบเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2477 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และหลอมรวมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนิสิตเก่า สิษย์เก่า และนิสิต นักศึกษา ทั้งสองสถาบัน และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคมไทย….

ในการจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 75 นี้ สมาคมธรรมศาสตร์ในฐานะเจ้าภาพได้มีหนังสือแจ้งลงวันที่ 30 ก.ย.64 แจ้งขอเลือนกำหนดการแข่งขันฟุตบอลฯออกไปก่อน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ ซึ่งสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ก็เห็นพ้องด้วยเพื่อร่วมกนรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้ การจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ ในครั้งต่อๆ ไป สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯยังคงสืบสานให้มีการอัญเชิญพระเกี้ยว อันเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และความภาคภูมิใจในจุฬาฯ ของเหล่านิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันทั้งมวล

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม