ตำแหน่งของคุณ Home กทม

เอาใจ"แท็กซี่-วินมอไซค์"29จว.แดงเข้มขนส่งเปิดให้ลงทะเบียนรับเยียวยาสูงสุด1หมื่นวันแรกพรึบ!

วันที่ 25 ตุลาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ขับแท็กซี่ และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) มาลงทะเบียนด้วยตนเอง ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติครบแต่หยุดประกอบอาชีพชั่วคราว หรือกลุ่มที่ย้ายกลับภูมิลำเนาชั่วคราว สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิเยียวยาได้ที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิล่วงหน้าสามารถวอร์คอินเข้ามาได้ แต่อาจจะต้องรอคิวนานกว่ากลุ่มที่มีการลงทะเบียนเข้ามา ดังนั้น แนะนำให้ลงทะเบียนจองวันและเวลาลงทะเบียน ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอดำเนินการอีกด้วย

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นมีผู้ได้รับสิทธิกว่า 16,000 คน แบ่งเป็น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,000 คน และผู้ขับแท็กซี่ 13,000 คน ในจำนวนนี้เป็น รถแท็กซี่ส่วนบุคคล (สีเขียวเหลือง) ประมาณ 3,000 คัน ส่วนที่เหลือเป็นรถเช่า ประมาณ 13,000 คัน ส่วนหากพบรายชื่อตกหล่น หรือปัญหาอื่นๆ จะประสานงานไปทางกระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน เพื่อตรวจสอบและเยียวยาช่วยเหลือในภายหลังต่อไป ซึ่งปัจจุบันมียอดจองคิวรับสิทธิลงทะเบียนทั่วประเทศ ประมาณ 5,000-6,000 คัน โดยที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) มีผู้จองสิทธิลงทะเบียนเข้ามาดำเนินการกว่า 800 คน และมีการวอล์กอินประมาณหลักร้อยคน

สำหรับรายละเอียดการรับสิทธิเยียวยาในครั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก โดยหลังจากจองสิทธิลงทะเบียนและต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่ 1-4 พร้อมเอกสารที่กำหนด ส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือจะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม