ตำแหน่งของคุณ Home กทม

โคราชยอดติดเชื้อเพิ่ม102รายจับตา4คลัสเตอร์ใหม่แพร่เชื้อในชุมชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นพ.วิญญู รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยรายใหม่ 109 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 7 ราย และสัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่ 102 ราย รวม ผู้ป่วยสะสม 29,307 ราย รักษาหาย 27,023 ราย ยังรักษาอยู่ 2,064 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายอายุ 59 ปี ต.พลสงคราม ช่อง อ.โนนสูง ประวัติสัมผัสผู้ป่วย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 220 ราย

ทั้งนี้หลังได้มีมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมบางอย่าง ทำให้ประชาชนหลายพื้นที่เริ่มการ์ดตกทำให้พบการติดเชื้อในชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยมี 4 คลัสเตอร์ใหม่และ 2 คลัสเตอร์ที่ยังมีผู้ป่วยรายใหม่ ภาพรวมมี 6 คลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมี

1.คลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาลตำบล (ทต.) สูงเนิน อ.สูงเนิน ติดเชื้อรายใหม่ 16 ราย เชื้อได้ลุกลามขยายวง 2 เป็นกลุ่มแม่ค้าที่มารับสินค้าไปขายในชุมชน หมู่บ้าน ล่าสุดขยายวง 3 เป็นผู้ป่วยเป็นเจ้าของร้านค้าในหมู่บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 12 ต.สูงเนิน และชาวบ้านที่มาซื้อสินค้า รวมผู้ป่วยสะสม 80 ราย

2.คลัสเตอร์กองพันสุนัขทหารและศูนย์การสุนัขทหาร อ.ปากช่อง ติดเชื้อรายใหม่ 14 ราย ล่าสุดพบการแพร่เชื้อจากลูกค้าที่มานั่งกินอาหารอีสานในร้านลาบกองพัน รวมผู้ป่วยสะสม 51 ราย

3.คลัสเตอร์ครอบครัว ต.จักราช อ.จักราช มีการแพร่เชื้อในร้านจำหน่ายโลงศพ ติดเชื้อสะสม 11 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 ราย ขณะนี้อยู่ในระหว่างติดตามสอบสวนโรค

4.คลัสเตอร์เครือญาติ หมู่ 7 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว ผู้ป่วยสะสม 34 ราย มีทั้งเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 31 ราย

5.คลัสเตอร์ครอบครัวหมู่ 5 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง มีผู้ป่วยสะสม 14 ราย

6.คลัสเตอร์โรงงานคันทรีเฟรชแดรี่ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง ซึ่งผลิตนมโรงเรียนจำหน่ายหลายจังหวัด ลูกจ้างทั้งหมด 149 ราย ผู้ป่วยสะสม 19 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในโรงงาน 15 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน 38 ราย ขณะนี้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม