ตำแหน่งของคุณ Home

ผู้ขอรับบริการน้ำฝนยังต่อเนื่องแม้ช่วงนี้ฝนในประเทศจะมีมากก็ตาม

วันที่ 6 ก.ย.64 นางนรีลักษณ์ วรรณสาย รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ในขณะนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่ได้รับน้ำฝนในปริมาณที่มากพอสมควร แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร รวมถึงน้ำในส่วนที่ต้องเติมให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ที่มีปริมาณน้ำใช้การต่ำกว่า 30% จึงมีผู้ขอรับบริการน้ำฝนเข้ามาอย่างต่อเนื่องและในวันนี้มีถึง 756 แห่ง ครอบคลุม 48 จังหวัด 318 อำเภอ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้นำข้อมูลเหล่านี้เพื่อวางแผนการทำงาน และมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการปฏิบัติการฝนหลวงยังคงได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก และกองทัพอากาศ ด้านกำลังพล อากาศยาน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ด้วยดีเสมอมา

สำหรับทางด้านสภาพอากาศในวันนี้จากแผนที่อากาศผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 01.00 น. พบว่ามีร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ที่ปกคลุมทั้งด้านทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทย โดยจะพัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน จากลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนัก จึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้รับฟังข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของประเทศตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจเกิดน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มได้

สำหรับผลการปฏิบัติฝนหลวงเมื่อวานนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบก ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 6 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.พะเยา ลำปาง ลำพูน กาฬสินธุ์ สกลนคร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา และสามารถเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนภูมิพล และเขื่อนแม่มอก

โดยจากการตรวจสภาพอากาศในช่วงเช้านี้จากสถานีเรดาร์ฝนหลวงทั่วประเทศ พบว่าสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการ 3 หน่วย ประกอบด้วย
– หน่วยฯ จ.เชียงใหม่ เข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.พะเยา ลำปาง และพื้นที่ลุ่มรับน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเขื่อนกิ่วคอหมา
– หน่วยฯ จ.ขอนแก่น เข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.กาฬสินธุ์ อุดรธานี (ตอนล่าง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนห้วยหลวง
– หน่วยฯ จ.สุรินทร์ เข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ร้อยเอ็ด และ จ.สุรินทร์

ทั้งนี้อีก 10 หน่วยปฏิบัติการยังคงติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายได้ทันที โดยพี่น้องเกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวง ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และให้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในเรื่องของสภาพอากาศ รวมทั้งคำแนะนำต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account: @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100 นอกจากนี้ยังสามารถรับชมสารคดีเกี่ยวกับฝนหลวงได้ที่ Youtube ใต้ปีกฝนหลวง

สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งบทความ หัวข้อ “ในหลวง ร.9 ในความทรงจำ” เล่าเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับประสบการณ์ ความทรงจำ หรือความประทับใจที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยส่งบทความทางกล่องข้อความเพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow