ตำแหน่งของคุณ Home กทม

โรงพยาบาลอุดรธานีจับมือองค์กรพยาบาลจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติฯประจำปี2564

โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรพยาบาล และหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดอุดรธานี จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ทันตสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2564 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคมวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม โดยมีนางสงวน จันทร์พร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์สันติ ศรีนิล ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารและคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี, ผู้แทนสภาการพยาบาลจังหวัดอุดรธานี, ผู้แทนองค์กรพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลเอกชนร่วมงานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ทรงสนพระราชหฤทัยในคุณภาพชีวิตของพสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในถิ่นห่างไกลความเจริญ จึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุข โดยทรงเจริญตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุข” ผู้ทรงอุทิศพระองค์และพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อกิจการด้านนี้มากมาย พระองค์ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 พระองค์ ทรงได้รับการยกย่องว่า “ทรงเป็นพระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทไทย” พระองค์ทรงยึดมั่นในปรัชญาสุขภาพ ซึ่งเน้นว่าสุขภาพและความเจ็บป่วยเป็นการบวนการที่ไม่อยู่นิ่ง จะเป็นผลของการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการสุขภาพ อันได้แก่ บุคคล ครอบครัว และชุมชนกับสิ่งแวดล้อมของเขา พระองค์จึงนำกระบวนการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบองค์รวมมาประยุกต์ใช้ และเป็นแบบอย่างที่ดีจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสู่สวรรคาลัย วันที่ 18 ตุลาคม 2528 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ โดยพยาบาลถือเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ และช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยฟื้นฟูให้บุคคลเหล่านั้นกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดังเดิม สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ การกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19เคร่งครัด จำกัดผู้ร่วมกิจกรรม เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์.ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม