ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษและคณะทำงานจากกรมการศาสนาเดินทางมาสำรวจความพร้อมของศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ และคณะทำงานจากกรมการศาสนา เดินทางมาสำรวจความพร้อมของศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง นายบุญยเกียรติ เกียรติบรรจง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ และคณะทำงานจากกรมการศาสนา เดินทางมาสำรวจความพร้อมของศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อดำเนินกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและขาดแคลน ในการมอบเครื่องสมณบริขารถวายให้แก่พระภิกษุ สามเณร มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้นำทางศาสนา และศาสนิกชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติให้แก่ศาสนิกชน โดยได้เข้าพบผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จากนั้นลงพื้นที่พบผู้นำศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดนูรุ้รเราะฮ์ฮีม ตำบลชะไว อำเภอไชโย ,พบเครือข่ายศาสนาคริสต์ ณ คริสตจักรรักพระคริสต์อ่างทอง ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย เข้าพบสนทนาธรรมสอบถามเหตุการณ์น้ำท่วมจากเจ้าอาวาสวัดไทรย์นิโครธาราม ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย ทั้งนี้ นางวันทนีย์ มีเเสง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายธเนศ วีระสัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์เเละเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายสุริยันต์ จันดาวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ เเละวัฒนธรรม เเละเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และลงพื้นที่ร่วมสำรวจด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม