ตำแหน่งของคุณ Home กทม

นายอำเภอหันคานำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียน-นำถุงยังชีพมอบให้ราษฎรบ้านเรือนถูกน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหันคาและตำบลเด่นใหญ่

นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอหันคา พร้อมด้วย นางนัสนันท์ กาฬภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอหันคา เขต 1 นายประสาร ครคง สาธารณสุขอำเภอ นางสาวประภาวรินทร์ ประภาวินวงค์ ปลัดอำเภอ นายณัฐฏนันท์ มั่งนุ้ย ปลัดอำเภอ นายโฆษิต พูลน้อย ปลัดอำเภอ นางสาวภัควลัญชญ์ บุญแจ้ง ปลัดอำเภอ นางสาวอินทรา เชยสาคร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมกับนายจักรพงษ์ แก้วกระจ่างกำนันตำบลเด่นใหญ่ นายบุญสม เปี่ยมน้อย กำนันตำบลหันคา นายสุวัฒน์ จิตรดา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลหันคา นางกาญจนาณัฐ จันทร์น้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเด่นใหญ่ นายเสนาะ บุญจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเด่นใหญ่ นางรัตติยา ศรีเดช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลเด่นใหญ่ ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎร ได้นำถุงยังชีพอุปโภคบริโภคไปมอบให้ราษฎรบ้านเรือนถูกน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลหันคา และตำบลเด่นใหญ่ ซึ่งประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ เมื่อคืนวันที่ 14 -17 ตุลาคม 2564 เกิดน้ำไหลท่วมบ้านเรือน พืชผลทางการเกษตร และเส้นทางสัญจรได้รับความเสียหาย โดยบริเวณเส้นทาง ถนนคสล.สายเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลหันคา และหมู่ที่ 9 ตำบลเด่นใหญ่ ซึ่งถูกกระแสน้ำไหลแรงกัดเซาะทำให้ถนนขาด กระแสน้ำไหลจากพื้นที่ตำบลหันคา ลงไปท่วมพื้นที่พืชผลเกษตรกรตำบลเด่นใหญ่ จึงได้ร่วมกันเจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งราษฎรทั้ง 2 ตำบล ยินยอมตกลงกันให้นำถุงบิ๊กแบ็กบรรจุดินลงกั้นกระแสน้ำในลักษณะฝายน้ำล้นเพื่อชะลอกระแสน้ำไม่ให้ไหลลงในปริมาณมาก โดยใช้รถแบคโฮนำบิ๊กแบ็กลงกั้นชะลอกระแสน้ำ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้แจ้งกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎรให้ระวังในเรื่องกระแสไฟฟ้ารั่ว หากมีความเสี่ยงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม