ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ตร.ยันข่าวจริงรับสิทธิ์ลดค่าใช้ไฟฟ้า315บาท1ปีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 3 ต.ค. 64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร.เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันว่าเป็นข่าวจริง กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เรื่อง รับสิทธิ์ลดค่าใช้ไฟฟ้า 315 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมตอบรับนโยบายรัฐบาลในการขยายเวลาช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อเนื่องเพิ่มเติมอีก 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มจากวงเงินเดิมที่เคยให้สิทธิ์จำนวน 230 บาทในปีที่ผ่านมา โดยหากผู้ได้รับสิทธิ์ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดทั้งนี้ สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ MEA โดยยังไม่เคยได้สิทธิ์ดังกล่าวมาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis หรือที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน โดยรายละเอียดเพิ่มเติม MEA จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของการไฟฟ้านครหลวง เว็บไซต์ www.mea.or.th, Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และ MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม