ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐอาร์เมเนีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2564 ความว่า ฯพณฯ นายอาร์เมน ซาร์คิสเซียนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนีย(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม