ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ตร.ยันมาตรการรักษาระดับการจ้างงานธุรกิจSMEsจ่ายเงินอุดหนุนนายจ้าง3,000บาท/คนนาน3เดือนเป็นข่าวจริง

วันที่ 10 ต.ค. 64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวจริง ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ได้เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมจำนวน 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนต.ค. 64 และรับเงินอุดหนุนตั้งแต่พ.ย. 64 – ม.ค. 65ส่วนเงื่อนไข คือ ต้องเป็นนายจ้างในระบบประกันสังคม ที่มีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน มีการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในกรณีมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ ซึ่งมาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน จํานวน 480,122 แห่ง และรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม