ตำแหน่งของคุณ Home กทม

กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงรับของขวัญพระราชทานจากในหลวงพระราชินีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 13 กรกฎาคม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงรับดอกไม้และของขวัญพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และของพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564ในวันเดียวกันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสังฆทาน เพื่ออัญเชิญไปถวายภิกษุที่อาพาธในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กับประทานเงิน เพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน สำหรับเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดตั้งกองทุน “โสมสวลีอารีรักษ์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฝ้า รับประทานเงินและสิ่งของต่างๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฝ้า รับประทานเงิน สำหรับช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันในระยะเฉียบพลัน,ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฝ้า รับประทานของขวัญ เพื่อเชิญไปมอบแก่เด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, นางสาวสอาด วงศ์อนันต์นนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฝ้า รับประทานของขวัญ เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยเด็กที่รักษาอาการป่วยที่หอผู้ป่วยเด็ก ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม