ตำแหน่งของคุณ Home กทม

เลขาฯส.ป.ก.ร่วมคณะ"เฉลิมชัย"ตรวจเยี่ยมโครงการระบายน้ำคลองไผ่สงขลา

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบายน้ำคลองไผ่ อ.ระโนด จ.สงขลาวันที่ 17 ต.ค.64 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมคณะติดตาม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำ และติดตามความก้าวหน้าโครงการระบายน้ำคลองไผ่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก.,นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน,นายพิสุทธิ์ ปัญจเดโช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา,นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล,นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณคลองไผ่ บ้านทุ่งสงวน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาสำหรับโครงการระบายน้ำคลองไผ่มีพื้นที่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา ครอบคลุม 4 อำเภอ คือ อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร ซึ่งเชื่อมระหว่าง จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ระโนด จ.สงขลา เนื้อที่ 3,075 ไร่ ซึ่งส.ป.ก.สงขลา จะมีการตั้งคณะทำงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเยียวยาให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป และหากโครงการก่อสร้างฯ แล้วเสร็จจะสามารถช่วยในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตรให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้อีกด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม