ตำแหน่งของคุณ Home กทม

"สมอ.”ยกระดับมาตรการเข้มข้นสกัดสินค้าไร้มาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภค

สมอ.ยกระดับมาตรการเข้มข้นป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานทะลักเข้ามาในประเทศ เตรียมบูรณาการกรมศุลกากรสุ่มตรวจหน้าด่านทั่วประเทศ พร้อมบูรณาการความร่วมมือ สคบ.-อย.ตรวจควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้บริโภคนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ สมอ.เพิ่มมาตรการเชิงรุกในการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาด และทางออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่มีการโฆษณาผ่านทางทีวีดิจิทัล และสื่อออนไลน์ ในช่วงที่ประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น อย. และ สคบ. ร่วมกันทำงานเชิงรุกเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าในท้องตลาดอย่างเข้มงวดนายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ สมอ.ว่า สมอ.จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจควบคุมไม่ให้สินค้าด้อยคุณภาพทะลักเข้ามาในประเทศเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) บูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากรในการสุ่มตรวจสินค้าที่ด่านศุลกากรทั่วประเทศ 2) เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 3) สมอ.จะตรวจติดตาม ณ โรงงานที่ตั้งในต่างประเทศทันทีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย เพราะที่ผ่านมา สมอ.ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจโรงงานในต่างประเทศได้ หลังจากนี้ สมอ.จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจติดตามมากยิ่งขึ้น เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทั้งนี้นอกจากจะเพิ่มมาตรการความเข้มข้นในการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าแล้ว ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการตรวจควบคุมสินค้าในท้องตลาด รวมทั้งร้านค้าออนไลน์ ตลอดจนควบคุมการตลาดแบบตรง และการจำหน่ายสินค้าผ่านทางรายการโทรทัศน์ โดยมีการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตามและควบคุมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภค

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม