ตำแหน่งของคุณ Home เทคโนโลยี

กองพันเสนารักษ์ที่23ระดมสรรพกำลังลงเรือขึ้นรถเดินเท้าช่วยดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเต็มที่

หลังจาก หมอทหาร พยาบาล และทหารเสนารักษ์ ลงเรือตรวจสุขภาพแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน รักษาอาการที่มากับน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอศรีสำโรง จนเป็นที่ชื่นชมในโลกโซเชียล นั้นเมื่อวันที่ 25 ก.ย.64 กองพันเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ออกช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตออกจาก โรงพยาบาลสุโขทัย เพื่อไปทำการพิธีฌาปนกิจ ณ วัดกําแพงงาม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากมวลน้ำได้หลากเข้าท่วมตัวเมืองสุโขทัยธานี และไหลทะลักเข้าท่วมภายในโรงพยาบาลสุโขทัย ทำให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปด้วยความยากลำบาก รวมถึง กองพันเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้ทำการช่วยเหลือผู้ป่วยที่พึ่งทำการคลอดบุตร เดินทางออกจากโรงพยาบาลสุโขทัย เพื่อกลับไปยังบ้านพักอาศัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย โดยใช้เรือและรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการรับ – ส่งผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการเดินทางมารักษาและกลับออกจากโรงพยาบาลสุโขทัย ให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยมากที่สุดรวมทั้งได้ทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยการจัดรถรับ – ส่งประชาชนจากสะพานพระร่วง เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุโขทัย รวมถึงดำเนินการจัดรถรับ – ส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรวมแพทย์ สุโขทัย ไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย ทั้งนี้ โรงพยาบาลสุโขทัยต้องใช้แผ่นเหล็กทำทางเข้า และใช้เรือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย และรถขนาดใหญ่ของหน่วยทหาร รับ – ส่งผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ และด้วยเนื่องจากน้ำท่วมถนนสูงต่อเนื่อง และมีประชาชนขอความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ ผู้ป่วยออกจากบ้าน ละแวกใกล้เคียงวัดพายชุมพล หลายราย..เจ้าหน้าที่ทหารจึงต้องเร่งกระจายกำลังและยุทโธปกรณ์ยานพาหนะในการช่วยเหลือให้รวดเร็วและทันเวลามากที่สุด สถานการณ์น้ำที่ อำเภอศรีสำโรงและอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย ล้นสปริลเวย์ เอ่อล้นเข้าพื้นที่ อำเภอเมืองสุโขทัย บริเวณพื้นที่ ตำบลบ้านกล้วยและ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มวลน้ำยังขยายวงกว้างและท่วมสูงหลายจุด ตลอดเส้นทางจากสะพานพระร่วงจนถึงวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ระดับน้ำสูง 20-50 เซนติเมตร ทำให้การเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ ตำบลเมืองเก่า และ อำเภอบ้านด่านลานหอย พร้อมทั้งการเดินทางไป จังหวัดตาก เป็นอัมพาต ต้องอ้อมไปใช้ถนนสาย สุโขทัย-กำแพงเพชร แทน แล้วเข้าถนนอาสาตรงข้ามกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นอกจากผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้รับความเดือนร้อนแล้ว ชาวบ้านต่างก็ได้รับความเดือดร้อนโดยมีชุมชนคลองโพ ชุมชนวัดคูหาสุวรรณ ชุมชนบ้านกล้วย ถูกน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรกว่า 300 หลังคาเรือน รวมถึงยังมีพื้นที่ประสบภัยรวม 9 อำเภอ 56 ตำบล 288 หมู่บ้าน 5,145 ครัวเรือน ได้รับควมเดือดร้อนส่วนน้ำในแม่น้ำยมขณะนี้ มีระดับสูงในระดับเดียวกับน้ำจากคลองแม่รำพันที่ท่วมขัง ทำให้ไม่สามารถผันน้ำลงแม่น้ำยมได้ ที่สถานีวัดน้ำ Y 4 มีระดับสูง 6.50 เมตร ซึ่งจังหวัดได้ผันน้ำจากประตูน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ออกไปทางฝั่งซ้ายออกไปทางอุตรดิตถ์และพิษณุโลก สำหรับน้ำจากแม่น้ำยมยังไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด โดยภาพรวมของจังหวัดสุโขทัยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทั้ง 9 อำเภอ พื้นที่การเกษตร 169,297 ไร่ บ่อปลา 1,326 ไร่ ถนน 118 สาย สะพาน 6 แห่ง ท่อระบายน้ำ 7 แห่ง ตลิ่ง/คันกั้นน้ำ 6 แห่ง ฝาย 9 แห่งนอกจากนี้ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยจากกองร้อยกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าทำการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยการจัดรถรับ – ส่งผู้ป่วยเดินทางไปรับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในจุดต่างๆ ของจังหวัดสุโขทัย ส่วนที่ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนจากกองร้อยกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกับ ประชาชนหมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เร่งขนกระสอบทราย, ย้ายสิ่งของไว้ในที่สูง และวางกระสอบทรายตามแนวบ้านพักอาศัย ย่านเศรษฐกิจ และริมตลิ่งแม่น้ำยมป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนแลพื้นที่เศรษฐกิจในเมืองสุโขทัย เนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย จากกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ขุนอาสา338 และยุทโธปกรณ์ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย กรอกกระสอบทราย ขนย้ายสิ่งของ และพบปะพูดคุยกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สอบถามปัญหาพร้อมเข้าช่วยเหลือแก้ไข ซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้เป็นผลมาจากน้ำล้นปริงเวย์อ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เนื่องจากฝนตกสะสม น้ำเข้าคลองสาขาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่ ตำบลบ้านซ่าน,ตำบลบ้านไร่,ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม